BVIP CARE – SỬA CHỮA TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ APPLE

Nhanh chóng – Chất lượng – Hàng đầu khu vực

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TOP SẢN PHẨM NỔI BẬT

Xem tất cả »

chỉ từ 20,900,000

chỉ từ 15,500,000

chỉ từ 13,200,000

iPhone 14 Series

chỉ từ 20,900,000
chỉ từ 22,400,000
chỉ từ 14,100,000
chỉ từ 17,500,000

iPhone 13 Series

chỉ từ 15,500,000
chỉ từ 16,900,000
chỉ từ 13,900,000
chỉ từ 15,100,000

iPhone 12 Series

chỉ từ 13,200,000
chỉ từ 14,200,000
chỉ từ 10,100,000
chỉ từ 11,100,000

iPhone 11 Series

chỉ từ 10,500,000
chỉ từ 7,700,000
chỉ từ 8,900,000
chỉ từ 6,700,000

iPhone XSM/XS Series

chỉ từ 6,900,000
chỉ từ 7,900,000
chỉ từ 5,700,000
chỉ từ 6,700,000
chỉ từ 5,200,000