BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ SỬA CHỮA MAIN (PHẦN CỨNG) TẠI BỆNH VIỆN IPHONE (CẬP NHẬT NGÀY 1/1/2023)