BẢNG GIÁ LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

*IPHONE 6 , 6+

 1. THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 600.000đ/ 850.000đ30 ngày
  2. ÉP KÍNH 250.000đ/300.000đ Bao test
  3. THAY PIN 300.000đ /350.000đ 30 ngày
  4. RON 150.000đ/ 200.000đ30 ngày
  5. LÓT 200.000đ/200.000đ30 ngày
  6. THAY DÂY HOME-NÚT HOME 150.000đ 150.000đ 30 ngày
  7. THAY CAMERA SAU 200.000đ 300.000đ 30 ngày
  8. CAM TRƯỚC-TIẾP XÚC LOA TRONG-CẢM BIẾN 200.000đ 250.000đ 30 ngày
  9. CỤC LOA TRONG 100.000đ 150.000đ 30 ngày
  10. CỤC RUNG 150.000đ 200.000đ 30 ngày
  11. THAY DÂY RUNG/ VOLUME 150.000đ 200.000đ30 ngày
  12. CỤM ĐUÔI XẠC 200.000đ 250.000đ 30 ngày
  13. DÂY NGUỒN-NÚT NGUỒN 150.000đ 200.000đ 30 ngày
  14. THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 150.000đ200.000đ 30 ngày
  15. ANGTEN WIFI 150.000đ200.000đ 30 ngày
  16. THAY KHAY SIM 50.000đ50.000đ Bao test
  17. THAY VỎ 400.000đ500.000đ Bao test
  18. NẮP KÍNH CAMERA50.000đ50.000đBao test

Trả lời